Gwarancje BGK

Euro pożyczki

Gwarancje BGK

16,7 mld zł to wartość gwarancji de minimis udzielonych firmom przez BGK do końca grudnia 2014. To pozwoliło firmom uzyskać kredyty w wysokości ok. 29,7 mld zł.

Z danych BGK wynika, że od połowy marca 2013 r. do końca grudnia 2014 r. z programu gwarancji de minimis skorzystało ponad 75 tysięcy przedsiębiorstw.

Program gwarancji de minimis wystartował wiosną 2013 r., kiedy mikro, mali i średni przedsiębiorcy zaczęli odczuwać skutki spowolnienia gospodarczego. Miały być one odpowiedzią na potrzeby firm związane z ułatwieniem dostępu do finansowania bieżącej działalności. W listopadzie 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego w porozumieniu z Ministerstwem Finansów rozszerzył gwarancje na kredyty inwestycyjne, by przedsiębiorcy mogli się rozwijać. Gwarancje de minimis to dozwolona prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. BGK w ramach tego programu udziela gwarancji spłaty kredytów zaciąganych przez firmy w bankach komercyjnych.

Źródło: Onet Biznes

Powiązane wpisy

Podobne wpisy